Oferta dla klientów indywidualnych:

Kancelaria zapewnia obsługę klientów indywidualnych w wielu dziedzinach prawa. Posiadana wiedza i zdobyte doświadczenie pozwala zaoferować Państwu usługi prawne obejmujące konsutacje indywidualne, sporządzanie umów, pism procesowych oraz reprezentacje w postępowaniach sadowych w szczególności w zakresie:Oferta dla przedsiębiorców:

Oferta kancelarii kierowana jest zarówno do przedsiębiorców prowadzących już działalność gospodarczą jak i tych osób, które chciałyby taka dzialalność prowadzić.

Kancelaria oferuje pomoc przy wyborze odpowiedniej formy prawnej działalności jak również pomoc przy jej założeniu w szczególności opracowanie umowy spólki, rejestrację w KRS, opracowanie dokumentów wewnętrznych spółki.

Kancelaria proponuje również usługi w zakresie stałej, bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców w szczególności w zakresie sporządzania opini prawnych, przygotowania projektów umów, reprezentowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi jak również reprezentacji przed organami publicznymi.